Health Care Workshop

The Healthcare Workshop presentations will be in Danish.

Hvilke sporbarhedsteknologier er bedst egnet til hvilke formål på et hospital? Hvilke standarder er de rigtige, at basere sine installationer på? Findes der dokumenterede business cases, eller er RFID bare ’hype’? Hvor er der eksempler på at RFID-teknologien rulles ud, efter at være blevet afprøvet ?

Teknologier, der kan anvendes til sporing, identifikation og opsamling af data er særdeles interessante for de danske hospitaler. De massive investeringer i nyt hospitalsbyggeri i Danmark har for alvor bragt RFID i fokus, som en teknologi, der potentielt kan anvendes til at skabe overblik og bidrage til de løbende effektiviseringskrav på hospitalerne. Da vi står over for noget der er meget vigtigt og som bliver stort for healthcare området i årene fremover er der dog fortsat mange uafklarede spørgsmål i forhold til løsningerne og deres implementering.

’RFID’ dækker over mange forskellige teknologier, som er baseret på forskellige internationale standarder, forskellige frekvenser, og er af forskellig konkret udformning (med/uden batterier osv.) Det er med andre ord let at tabe overblikket over de mange muligheder og kravene forbundet med dem, og det medfører et behov for erfaringsudveksling og vidensdeling på området – det vil vi skabe her!

Workshoppen er opdelt i to sessioner;

Del 1:
Hvor langt er man kommet i implementeringen af “it understøttelse af Lokalisering og emneidentifikation” på Det Ny Universitets Hospital i Århus, Region Midtjylland – Gevinster, udfordringer og opdagelser indtil nu.
V/ Henrik Stilling it-arkitekt, Region Midtjylland (eller Lead Architect – Service Logistik)

Status rapportering om gennemførte aktiviteter og erfaringer fra processen ved Leverandør teamet bag DNU emnesporbarhed og identifikation på DNU
V/ Keld Ole Nielsen Lyngsoe systems og Thomas Toftkjær Systematic

Del 2:Reference arkitektur for lokalisering og emneidentifikation i sundhedsvæsenet.
Regionerne har i fællesskab udarbejdet en referencearkitektur, et fælles grundlag for lokalisering og emneidentifikation både internt i og på tværs af regioner. Referencearkitekturen konsoliderer brugen af en række globale standarder bl.a. fra GS1. Hvordan anvendes referencearkitekturen og hvad betyder globale standarder for fremtidens sundhedsvæsen.
V/ Henrik Stilling it-arkitekt, Region Midtjylland (eller Lead Architect – Service Logistik, Region Midtjylland)

Reference arkitektur for automatisering
Information om denne og mulighederne den giver sygehusvæsenet i årene fremover
V/ Jesper Kervin Franke, GS1 Denmark 

Vi håber at anden del bliver meget interaktiv og at vi vil have deltagere fra alle regioner og andre relevante organisationer og styrelser – og at de vil blande sig i debatten.

Workshoppen arrangeres af AIM Denmark, GS1 Denmark og RFID i Danmark.