iBeacons – det nye sort ?

The iBeacons Workshop presentations will be in Danish.

iBeacons giver helt nye muligheder for stedbestemt kommunikation på smartphones og til lokalisering af genstande. Teknologien benyttes i dag primært til mobil markedsføring i detailhandlen, men udbredes hurtigt til nye områder, fx formidling på museer, vejvisning i bygninger og optimering af service.

iBeacons kan købes direkte hos producenterne, men tilbydes også i stigende grad som en del af cloud-baserede IT-platforme.

iBeacons er en afgrænset anvendelse af Bluetooth Low Energi (BLE) standarden. BLE har mere at byde på end blot en lokaliseringsteknologi. BLE kan kobles med sensorer, fx temperatur-sensorer, så min/max temperaturen under en forsendelse kan aflæses fra en standard mobil-telefon.

Denne workshop giver dig indsigt i teknologien bag og muligheder med iBeacon og viser eksempler på konkrete løsninger og anvendelsesmuligheder.

Introduktion til iBeacon
iBeacons og hvordan de placere sig i forhold til andre lokaliseringssteknoloiger
v/Tejs Scharling, InfinIT, Alexandra Instituttet

Brugsmuligheder og hvordan du kommer igang med iBeacons
v/ Martin Wickings, HeyBuy

Retningsbestemt Beacon, udviklet af RTX
v/ RTX A/S

Andre anvendelser og perspektiver for brugen af iBeacons og dynamic Bluetooth beacons
v/Tejs Scharling, InfinIT, Alexandra Instituttet

Diskussion, erfaringsudveksling og afrunding.

•              Netværk og flere aktiviteter.

Ret til ændringer I agendaen forbeholdes.

Arrangør: Innovationsnetværket InfinIT og Alexandra Instituttet A/S